Ang BCAA ay magiging unang home insurer sa Canada na nag-aalok ng Mobile Device Insurance

Insurance ng BCAA inihayag ngayon na sila ay nagdaragdag espesyal na saklaw para sa mga mobile device gaya ng mga smartphone at iPod sa home insurance mix nito.Ayon sa kanilang press release, ang BCAA ay ang unang kompanya ng insurance sa Canada na nag-aalok ng mobile device insurance bilang isang opsyon sa anumang bago o umiiral na patakaran sa bahay, condo, o tenant.Ang saklaw ay nagsisimula sa $3 bawat buwan para sa $300 sa saklaw, o $6 bawat buwan para sa $750 sa saklaw. Ang lahat ng mga claim ay walang mga deductible at hindi nakakaapekto sa taunang mga premium.Kung ang iyong device ay aksidenteng nawala, nasira o nanakaw, babayaran ng BCAA ang halaga ng pagpapalit nito, hanggang sa iyong limitasyon sa saklaw, anuman ang iyong service provider. Dagdag pa rito, babayaran din ng insurance ng mobile device ang anumang hindi na mababawi na mga pag-download, tulad ng mga kanta, laro at ringtone na maaaring binili at nawala mo kasama ng iyong telepono.

naiintriga? Maaaring idagdag ang Mobile Device Insurance ng BCAA sa anumang kasalukuyan o bagong patakaran sa seguro sa bahay ng BCAA, kaya maghanap ng ibang mga tagaseguro sa bahay na susunod sa kanilang pangunguna.Kategori: Balita